Dne 23.10.2009 bylo doručeno vybavení čekáren

Za  šek v hodnotě 30 tis. Kč, bylo nakoupeno 50 židlí a 3 stolky do čekáren chomutovské onkologie. Doufáme, že nové prostředí zpříjemní čekání na kontroly a vyšetření pacientů, kteří se na onkologické oddělení dostanou. V co nejbližší době, zde uveřejníme i fotografie z nových čekáren.

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo přišpěli a také panu Lancovi, který nám neváhal poskytnout  slevu na tento nábytek, a tím přispěl nemalým dílem k naplnění tohoto našeho dílčího cíle.