Fotoreport ze třetí etapy

Nejprve úmorné horko, potom průtrž mračen.